Hanke
Kehittämishanke - 34462

Kotiudu Keski-Karjalaan -asumiskokeilu

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

01.01.2017 - 31.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Keski-Karjalan elinkeinostrategia 2020 ja Kiteen elinvoimaohjelma on julkaistu tänä syksynä, Rääkkylä toteuttaa oma ohjelmaansa ja Tohmajärven elinvoimaohjelmaa aletaan valmistella. Kuntien elinvoima ja erityisesti nuoret ovat nousseet erityisen tärkeäksi kohderyhmäksi näissä suunnitelmissä. Kilpailu muuttajista kiihtyy, joten nuoria ja perheitä pitää houkutella entistä pontevammin asumaan, töihin sekä luomaan uusia työpaikkoja uusien yritysten myötä. Elinkeinostrategiaa valmisteltiin teemaryhmissä: nuorten ryhmässä oli sekä paluumuuttaneita nuoria että tänne puolisoksi muualta tulleita. Viesti alueen elinkelpoisuudesta ja kokemukset paluumuutosta olivat erittäin myönteisiä. Nuoret kaipasivat uudenlaisia kokeiluja tänne muuttoa harkitseville. Mm. puolen vuoden edullinen asumiskokeilu, lyhemmät kodinvaihdot, muuttokummit ja 3. sektorin toimijoiden aktiivinen toiminta kotouttamisessa nousivat esiin. Osa toimenpiteistä voidaan ulottaa koskemaan kaikkia tänne muuttavia, kuten 3. sektorin toimijoiden aktivoiminen uusien asukkaiden kotiuttamiseen. Tarve tämänkaltaiselle toiminnalle on ilmeinen. Hankkeessa on 4 toimenpidekokonaisuutta: 1) Asumiskokeiluun sopivien asumisvaihtoehtojen kartoitus a) Asuntokartoitus, yksityisten vuokraajien haku, yhteisten pelisääntöjen laatiminen (1-3/2017) b) Kokeiluna kodinvaihto: kodinvaihdosta kiinnostuneiden paikallisten haku (1-3/2017) 2) Asumiskokeilujen markkinointi ja vuokralaisten valinta (vaiheittain 4-9/2017) Em. vaiheessa löydetystä tarjonnasta markinointiaineistot, markkinoidaan kokeiluasumista kohderyhmille, valitaan vuokralaiset 3) Vastaanottomallin suunnittelu ja pilotointi (2/2017-2/2018) a) muuttokummit: haku ja valmennus, yhteisten pelisääntöjen laatiminen b) yrityskummit nuorista yrittäjistä c) 3. sektorin toimijat mukaan kotiuttamiseen 4) Seuranta, arviointi ja jatkotoimet (2-5/2018) Kokeilun kokemuksia ja tuloksia arvioidaan, mikä parhaimmillaan johtaa uuden toimintatavan vakiinnuttamiseen normaaliksi käytännöksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

34462

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt