Hanke
Kehittämishanke - 23128

Kotoverkostoja maaseutualueille -hanke

Maaseudun Sivistysliitto ry

31.08.2016 - 30.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kotoverkostoja maaseutualueille -hankkeessa rakennetaan toimijaverkostoja Kiteen, Lieksan ja Joensuun maaseutualueiden (Eno/Uimaharju) yhdistyksistä, yrittäjistä ja yksittäisistä ihmisistä. Tavoitteena on kehittää yhdessä toimintaa, jota voidaan käyttää kotoutumisen tukemiseksi uusien asukkaiden muuttaessa kuntaan. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa ja osaamista, jotta paikalliset yhdistykset ja muut toimijat voisivat ottaa maahanmuuttajia paremmin mukaan toimintaansa. Paikallisten verkostojen kanssa järjestetään alueen kaikille asukkaille avoimia tilaisuuksia (esim. nojatuolimatkat, ruoka- ja kulttuuri-illat, yhteiset luontoretket..), joissa kantaväestö ja maahanmuuttajat voivat tavata, tutustua ja suunnitella tulevaa toimintaa yhdessä. Paikalliset verkostot kootaan muutamaan yhteiseen kokemusten- ja käytäntöjenvaihtotilaisuuteen hankkeen aikana. Hankkeessa verkostoidutaan myös valtakunnallisten hankkeiden ja toimijoiden kanssa ja tuodaan erityisesti maaseutualueilla kokeiltuja hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja paikallisille verkostoille. Paikalliset ja alueelliset käytännöt, kokemukset ja ideat kootaan pieneksi oppaaksi, jota jaetaan paitsi osallistujille, myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

23128

Aloituspäivämäärä

31.08.2016

Loppumispäivämäärä

30.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt