Hanke
Kehittämishanke - 70180

Kouluyhteistyöhanke

Urajärven kartanon ystävät ry

31.05.2018 - 30.05.2021

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Urajärven kartano museoineen, pihapiireineen ja puistoineen muodostaa erinomaisen oppimisympäristön, missä voi pe-rehtyä mitä moninaisimpiin aiheisiin ilmiöpohjaisesti ja elämyksellisesti, kuten nykyiset opetussuunnitelmat edellyttävät. Haasteena kuitenkin on, että kartano sijaitsee jonkin verran syrjässä eikä sinne ole julkisia kulkuyhteyksiä. Toisaalta kouluilla ei juurikaan ole käytettävissä määrärahoja opintoretkiin. Yhdistyksemme kuitenkin haluaa panostaa erityisesti lapsiin ja nuoriin, jotta kulttuuriperintö siirtyisi uusille sukupolville. Meillä on myös valmiuksia ottaa vastaan koululaisryh-miä ja tarjota mielekästä, koulujen opetussuunnitelmia noudattavaa ohjelmaa - sekä yhdistyksemme piirissä että kyläl-lämme on paljon osaamista, jota voisi hyödyntää koululaisvierailuilla. Verkkomateriaalilla haluamme tukea ja täydentää museovierailuja ja voimme palvella myös niitä koululaisia, joiden ei ole mahdollista päästä paikan päälle. Toisaalta verk-komateriaali hyödyttää myös muita kävijäryhmiämme. Hankkeen tavoitteet ovat: - Saavuttaa Päijät-Hämeen kouluikäinen yleisö ja luoda heille sopivia palveluita - tukea koulujen kasvatus- ja opetustyötä - siirtää paikallista kulttuuriperintöä uudelle sukupolvelle - edistää opintomatkailua kartanolle ja samalla muutakin lähimatkailua - lisätä kartanomuseon tunnettuutta ja kävijämäärää - aktivoida kyläyhteisöä (esim. kyläläisiä työpajojen vetäjinä ja oheispalveluiden tarjoajina) - käynnistää museomme osalta kouluyhteistyö, jonka toivomme voivan jatkua eri yhteistyökumppaneiden kanssa, esim. paikallisten järjestöjen sponsoroimina kouluvierailuina ja maksullisten leirikoulupalveluiden muodossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

70180

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

30.05.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt