Hanke
Kehittämishanke - 179658

Kraatterijärven Geopark UNESCOn statukselle jatkohanke

Lappajärven kunta

02.01.2022 - 17.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kraatterijärven Geopark UNESCOn statukselle jatkohanke täydentää toimenpiteillään Suomen kansallisen Geopark toimikunnan antaman palautteen pohjalta UNESCOlle 2022 loppuun mennessä lähetettävän Geopark hakemuksen kriteerien täyttämisen. Hanke varmistaa statushakemuksen läpimenon kansalliselta toimikunnalta Suomen UNESCOn kautta UNESCOn Global Geoparks sihteeristölle, joka puolestaan evaluoi hakemuksen ensin kirjallisesti ja sitten käytännön evaluointikäynnillä Kraatterijärven Geoparkissa ehtojen täyttämiseksi ja tekee ehdotuksen Executive Board of UNESCO:lle statuksen myöntämisestä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

179658

Aloituspäivämäärä

02.01.2022

Loppumispäivämäärä

17.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt