Hanke
Investointihanke - 261763

Kriisi tilanteisiin varautuminen ja energiatehokkuuden parantaminen kylätalolla

Riuttala - Mustajoen kyläyhdistys ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kriisitilanteisiin varautuminen ja energiatehokkuuden parantaminen kylätalolla. Hankitaan aggregaatti jolla varmistetaan sähkön saanti poikkeusoloissa ja ilmalämpöpumpulla parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta ja lisätään näin kiinteistön käyttöastetta. Lisäksi hankitaan ajettava ruohonleikkuri,koska alueen ihmiset ikääntyvät, jolloin ympäristönhoito helpottuu. Lisäksi alueen helppokulkuisuutta parannetaan lisäämällä soraa piha-alueelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261763

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt