Projekt
Investeringsprojekt - 261763

Kriisi tilanteisiin varautuminen ja energiatehokkuuden parantaminen kylätalolla

Riuttala - Mustajoen kyläyhdistys ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kriisitilanteisiin varautuminen ja energiatehokkuuden parantaminen kylätalolla. Hankitaan aggregaatti jolla varmistetaan sähkön saanti poikkeusoloissa ja ilmalämpöpumpulla parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta ja lisätään näin kiinteistön käyttöastetta. Lisäksi hankitaan ajettava ruohonleikkuri,koska alueen ihmiset ikääntyvät, jolloin ympäristönhoito helpottuu. Lisäksi alueen helppokulkuisuutta parannetaan lisäämällä soraa piha-alueelle.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261763

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner