Hanke
Kehittämishanke - 121907

Kuhmon kaupungin kyläverkon aktivointihanke – nopeaa laajakaistaa Kuhmoon

Kuhmon kaupunki

31.03.2020 - 25.09.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kuhmon kaupungin kyläverkon aktivointihanke – nopeaa laajakaistaa Kuhmoon Kuhmo on strategiatyössään asettanut tavoitteeksi tuottaa nopeaa laajakaistaa koko Kuhmoa varten. Tavoite on sopusoinnussa valtioneuvoston asettaman päämäärän kanssa, jonka mukaan valtion tulee tuottaa budjettivaroin valokuituliittymiä harvaan asutulla maaseudulla, jossa liittymiä ei voi markkinaehtoisesti tuottaa. Valokuitu on ainoa kestävän kehityksen kriteerit täyttävä tietoliikenneinfra, jolla voidaan aikaansaada kahdensuuntaisesti hyvin toimia videovälitteisiä julkisia palveluja. Samaa tavoitetta korostetaan Maaseutuohjelmassa, jossa kyläverkkomäärärahoilla on haluttu turvata kylien elinvoimaa, yritysten toimintaedellytyksiä sekä etätyön edellytyksiä kohentavilla internetpalveluilla. Elävä Kainuu Leader on ’Kaveria ei jätetä’ strategiassaan halunnut erityisesti edistää palveluista syrjässä asuvien tietoliikennetarpeita. ELY-keskus on tukenut Luoteis-Kuhmoon, yhteensä lähelle 2 miljoonaa yltävillä kokonaisbudjeteilla tuotettuja Luoteis-Kuhmon kyläverkkojen investointeja. Kuhmon kaupungissa toimiva osuuskunta on osoittanut, että työ onnistuu parhaiten alhaalta ylöspäin rakentuvalla LEADER-toimintatavalla, jossa kansalaisia aktivoimalla saadaan aikaan ylivoimaisesti korkein verkon peittoaste.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

121907

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

25.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt