Hanke
Kehittämishanke - 16664

Kuituhampun kokonaisvaltainen käyttö (KUHAKO)

Itä-Suomen yliopisto

01.01.2016 - 08.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää kuituhampun kokonaisvaltaista käyttöä eri sovelluksiin. Hankkeessa mm. tarkastellaan kuituhampun kokonaisvaltaisen käytön edellytyksiä ja mahdollisuuksia, demonstroidaan prosessien toimivuutta ja sovelluksia pienessä mittakaavassa, arvioidaan taloudellisesti kannattavan toiminnan edellytyksiä ja luodaan pohja eri tahojen yhteisille kaupallistamishankkeille. Aiempien selvitysten perusteella kuituhampun tuotanto ja jalostaminen voidaan kehittää myös Suomessa kaupallisesti kannattavaksi toiminnaksi. Kehitystyö on käynnistettävä kokonaisvaltaisesti koko jalostusketjussa, jotta kuitukasvista saadaan varteenotettava uusi tuotannollinen liiketoimintakokonaisuus Suomeen, mikä on tämän hankkeen tavoite. Hamppu soveltuu hyvin viljeltäväksi nyt viljelemättömillä pelloilla (mm. turvetuotannosta poistuneet alat) tai käytettäväksi viljelyskiertokasvina. Kuituhamppu soveltuu kasvatettavaksi esim. Pohjois-Savossa, sillä se on vaatimaton kasvuvaatimuksiltaan. Kuituhampun tuotannossa syntyy kuidun lisäksi merkittävä määrä päistärettä, jota käytetään nykyisin lähinnä kuivikkeena. Tämä hanke monipuolistaa kuituhampun käyttöä ja ratkaisee eräitä sen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen liittyviä haasteita yhdistämällä mm. päistäreen käytön biohiilen ja tisleen tuottamiseksi mm. suodatus- ja maanparannuskäyttöön. Hankkeessa monipuolistetaan hamppukuidun käyttöä myös luonnonkuitukomposiiteissa parantamalla hamppukuitukomposiittien ominaisuuksia yhdistämällä niihin edullisia tisleitä esim. sidosaineiksi ja kosteuden hallintaan. Hankkeessa toteutetaan yrityksille suunnattu pop up -yrityshautomokonseptointi, jossa yhdistetään hankkeen tutkimukselliset osiot käytännön yritystoimintaan Designajattelu ja kuituhampun jatkojalostaminen -esiselvityshankkeen tuloksia ja metodeja sekä Juankosken teollisuusinfraresursseja hyödyntäen. Tavoitteena on uuden taloudellisesti kannattavan maaseutuyritystoiminnan käynnistäminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16664

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

08.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt