Projekt
Utvecklingsprojekt - 16664

Kuituhampun kokonaisvaltainen käyttö (KUHAKO)

Itä-Suomen yliopisto

01.01.2016 - 08.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää kuituhampun kokonaisvaltaista käyttöä eri sovelluksiin. Hankkeessa mm. tarkastellaan kuituhampun kokonaisvaltaisen käytön edellytyksiä ja mahdollisuuksia, demonstroidaan prosessien toimivuutta ja sovelluksia pienessä mittakaavassa, arvioidaan taloudellisesti kannattavan toiminnan edellytyksiä ja luodaan pohja eri tahojen yhteisille kaupallistamishankkeille. Aiempien selvitysten perusteella kuituhampun tuotanto ja jalostaminen voidaan kehittää myös Suomessa kaupallisesti kannattavaksi toiminnaksi. Kehitystyö on käynnistettävä kokonaisvaltaisesti koko jalostusketjussa, jotta kuitukasvista saadaan varteenotettava uusi tuotannollinen liiketoimintakokonaisuus Suomeen, mikä on tämän hankkeen tavoite. Hamppu soveltuu hyvin viljeltäväksi nyt viljelemättömillä pelloilla (mm. turvetuotannosta poistuneet alat) tai käytettäväksi viljelyskiertokasvina. Kuituhamppu soveltuu kasvatettavaksi esim. Pohjois-Savossa, sillä se on vaatimaton kasvuvaatimuksiltaan. Kuituhampun tuotannossa syntyy kuidun lisäksi merkittävä määrä päistärettä, jota käytetään nykyisin lähinnä kuivikkeena. Tämä hanke monipuolistaa kuituhampun käyttöä ja ratkaisee eräitä sen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen liittyviä haasteita yhdistämällä mm. päistäreen käytön biohiilen ja tisleen tuottamiseksi mm. suodatus- ja maanparannuskäyttöön. Hankkeessa monipuolistetaan hamppukuidun käyttöä myös luonnonkuitukomposiiteissa parantamalla hamppukuitukomposiittien ominaisuuksia yhdistämällä niihin edullisia tisleitä esim. sidosaineiksi ja kosteuden hallintaan. Hankkeessa toteutetaan yrityksille suunnattu pop up -yrityshautomokonseptointi, jossa yhdistetään hankkeen tutkimukselliset osiot käytännön yritystoimintaan Designajattelu ja kuituhampun jatkojalostaminen -esiselvityshankkeen tuloksia ja metodeja sekä Juankosken teollisuusinfraresursseja hyödyntäen. Tavoitteena on uuden taloudellisesti kannattavan maaseutuyritystoiminnan käynnistäminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16664

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

08.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner