Hanke
Kehittämishanke - 10177

Kulttuuri 2017

Usko Kemppi Seura ry

01.09.2015 - 22.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke dokumentoi ja tallentaa Usko Kempin laajan tuotannon neljänä eri toiminnan kokonaisuutena * Usko Kempin tuotannon dokumentointi ja sähköiseen tallennusmuotoon saattaminen seuran kotisivujen kautta kaikkien saavutettavaksi * Usko Kempin kustantamattoman musiikin työstäminen ja saattaminen esitettäväksi * Usko Kemppi musiikkiviikko ja kulttuurin tuottaminen erityisryhmille vanhainkodeissa, sairaaloissa, vuodeosaastoilla ja lapsille * Vuotuisten lastenlaulutapahtumien käynnistäminen Uudessakaupungissa perustuen Usko Kempin musiikkiin soveltuvin osin

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10177

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

22.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt