Hanke
Utvecklingsprojekt - 10177

Kulttuuri 2017

Usko Kemppi Seura ry

01.09.2015 - 22.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke dokumentoi ja tallentaa Usko Kempin laajan tuotannon neljänä eri toiminnan kokonaisuutena * Usko Kempin tuotannon dokumentointi ja sähköiseen tallennusmuotoon saattaminen seuran kotisivujen kautta kaikkien saavutettavaksi * Usko Kempin kustantamattoman musiikin työstäminen ja saattaminen esitettäväksi * Usko Kemppi musiikkiviikko ja kulttuurin tuottaminen erityisryhmille vanhainkodeissa, sairaaloissa, vuodeosaastoilla ja lapsille * Vuotuisten lastenlaulutapahtumien käynnistäminen Uudessakaupungissa perustuen Usko Kempin musiikkiin soveltuvin osin

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10177

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

22.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt