Hanke
Kehittämishanke - 42665

Kulttuurimaisemasta liiketoimintaa – uusia palveluja ja elinvoimaa

ProAgria Itä-Suomi ry

01.08.2017 - 16.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäminen on tärkeää ja siihen tarvitaan uusia yrittämisen muotoja. Uudet elinkeinot vaativat innovatiivisia yritysideoita ja rohkeutta kokeilla vaihtoehtoisia toimintatapoja. Maiseman, luonnon, matkailun ja yrittäjyyden yhteensovittamisessa on mahdollisuuksia, joita ei ole kartoitettu Pohjois-Savossa. Koottu tieto potentiaalista yrittäjistä puuttuu eikä oman alueen mahdollisuuksia aina osata hyödyntää. Hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Savossa kulttuuriympäristöön ja -maisemaan liittyvää yrittäjyyttä ja elinkeinotoimintaa sekä maaseudun yhteisöllisyyttä. Hankkeen alatavoitteina on yritysten mukaan kohdentuvien, paikallisten, matkailua tukevien kulttuurimaisema- ja luontoarvojen kartoittaminen, potentiaalisten yrittäjien aktivointi ja ohjaaminen yrityskohtaisille kehityspoluille, matkailua tukevien maisemayritystuotteiden alustava lyhytkestoinen arviointi sekä maisemaan ja ympäristöön liittyvien maaseudulla palveluja tuottavien yritysten verkoston luominen. Toimenpiteenä hankkeessa kartoitetaan yrityksiä, joilla on potentiaalia kulttuurimaisema- ja luontoarvojen hyödyntämisessä. Yrityksiä aktivoidaan tiedottamalla ja kartoittamalla liiketoimintamahdollisuuksista. Aktivoituneet yritykset kootaan verkostoksi, jossa kehitetään alustavasti tuotteita lyhytkestoisten arviointien kautta ja ohjataan yrityksiä tuote- ja yrityskehityksen jatkopoluille. Hankkeessa järjestetään teemaan liittyvää tiedotusta. Hankkeen tuloksena saadaan uusia mahdollisuuksia kulttuuriympäristö- ja maisemayrittäjyydelle Pohjois-Savossa. Hankkeen tuloksena on lisäksi kooste maakunnan maisema- ja luontoarvoista, jotka voivat paikallisesti tai alueellisesti tukea maakunnan matkailua ja jotka tarjoavat lähtökohtia uusien kulttuuriympäristö- ja luontomatkailutuotteitten kehittämiselle. Hankkeen tuloksena syntyy myös yritysten ja toimijoiden verkosto, joka pystyy kehittämään ja tuottamaan matkailua tukevia, kulttuurimaisemaan ja luontoon perustuvia palveluja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

42665

Aloituspäivämäärä

01.08.2017

Loppumispäivämäärä

16.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt