Hanke
Kehittämishanke - 190181

Kulttuuritarinat soimaan

Joroisten Musiikkiyhdistys ry

31.01.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

”Kulttuuritarinat soimaan” on alueellinen kehityshanke. Hankkeessa selvitetään, miten Joroisten Musiikkipäivien joroislaiseen kartanohistoriaan nojaavaa imagoa voidaan laajentaa kattamaan musiikkipäivien toiminta-alueen historiallista kulttuuriperintöä, painopisteinä Joroinen, Rantasalmi ja Juva. Hanke tuo näin lisäarvoa myös musiikkipäiviin osallistuvien kuntien kulttuurimaineeseen ja matkailuimagoon. Hankkeen aikana kootaan historiatietoa alueen kartanoista, muista merkittävistä kohteista ja paikallishistoriasta yleisesti. Kerätystä aineistosta muokataan mm. tarinoita, kuvia ja podcasteja. Historiatiedon tarinallistaminen kattaa myös paikkakuntien kehityspolkuja ja niille leimallisia tapahtumia. Tarinallistamista toteutetaan erilaisissa muodoissa musiikkipäivien ja viestinnän käyttöön. Tiedon kerääminen palvelee paitsi Joroisten Musiikkipäiviä myös kuntia, yrittäjiä ja matkailutoimijoita. Hanke luo verkostoja eri taidemuotojen ja toimijoiden välillä. Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä koulujen kanssa, joiden käyttöön alueen historiaa peilaavat tarinat myös sopivat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

190181

Aloituspäivämäärä

31.01.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt