Hanke
Kehittämishanke - 84860

Kultuurikaruselli

Joroisten Musiikkiyhdistys ry

31.12.2018 - 15.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kulttuurikaruselli on alueellinen kehityshanke, jossa on mukana kolmen eteläsavolaisen kunnan musiikki- ja teatterialan toimijoita. Hankkeessa selvitetään mukana olevien yhdistysten yhteistyön eri muotoja, kehitetään kunkin toimijan omaa organisaatiota ja kartoitetaan varsinkin yhteisen työvoiman, kaluston, tilojen ja markkinoinnin tarjoamia synergiaetuja. Hankkeen aikana kootaan myös tuotanto- ja perehdytysmateriaalia, mikä parantaa toiminnan jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Hanke luo kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja verkostoja eri taidemuotojen ja toimijoiden välillä. Kulttuurin alalla hanke luo työpaikkoja ja vahvistaa hankekumppaneiden toimintakykyä. Hanketta hallinnoi Joroisten Musiikkiyhdistys ry ja sopimuksella yhteistyökumppaneina ovat Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys ry ja Juvan Lukioteatteriyhdistys ry. Hankkeen kesto on 1.1.2019-31.12.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

84860

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

15.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt