Hanke
Kehittämishanke - 182280

Kurs i dikning och täckdikning

Ålands Hushållningssällskap rf

14.10.2021 - 27.02.2022

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Med ett förändrat klimat står det åländska jordbruket inför nya utmaningar. Vi på Hushållningssällskapet har under en tid fokuserat på bevattningens fördelar, men nu vill vi ta tag i nästa del av vattenhushållningen och därför titta närmare på avvattning. Framtiden för med sig ett nytt klimat troligtvis kommer ge längre torrperioder och allt intensivare regn när det kommer. För att jordbruket ska klara av de vattenmängder som då kommer behöver täckdikningar och dikningar vara i skick. I dagsläget finns det stort behov av både täckdikning och dikning på en hel del av den åländska jordbruksmarken. Det finns ett behov av både omtäckdikningar av de riktigt gamla systemen och kompletteringsdikningar i sådana system där det skulle fungera. Dessutom finns ännu många hektar som inte alls är täckdikade. Systemtäckdikningens fördelar är att man får en jämnare fuktbalans i hela åkern. Också för utfallsdikenas del finns ett stort rensningsbehov. Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap om dikning och täckdikning och samtidigt lyfta frågan i stort.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

182280

Aloituspäivämäärä

14.10.2021

Loppumispäivämäärä

27.02.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Tietämyksen siirto ja tiedotustoimenpiteet - tuki ammattikoulutukseen ja osaamisen kehittämistoimenpiteisiin

Toimenpiteen tyyppi

Tietämyksen siirto, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Tietämyksen siirto, tiedonvälitys

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt