Projekt
Utveckling - 182280

Kurs i dikning och täckdikning

Ålands Hushållningssällskap rf

15.10.2021 - 28.02.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Med ett förändrat klimat står det åländska jordbruket inför nya utmaningar. Vi på Hushållningssällskapet har under en tid fokuserat på bevattningens fördelar, men nu vill vi ta tag i nästa del av vattenhushållningen och därför titta närmare på avvattning. Framtiden för med sig ett nytt klimat troligtvis kommer ge längre torrperioder och allt intensivare regn när det kommer. För att jordbruket ska klara av de vattenmängder som då kommer behöver täckdikningar och dikningar vara i skick. I dagsläget finns det stort behov av både täckdikning och dikning på en hel del av den åländska jordbruksmarken. Det finns ett behov av både omtäckdikningar av de riktigt gamla systemen och kompletteringsdikningar i sådana system där det skulle fungera. Dessutom finns ännu många hektar som inte alls är täckdikade. Systemtäckdikningens fördelar är att man får en jämnare fuktbalans i hela åkern. Också för utfallsdikenas del finns ett stort rensningsbehov. Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap om dikning och täckdikning och samtidigt lyfta frågan i stort.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

182280

Startdatum

15.10.2021

Slutdatum

28.02.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

1.1 Kunskapsöverföring och informationsåtgärder- stöd till yrkesutbildning och kompetensutvecklingsåtgärder

Typ av åtgärd

Kunskaps överföring

Åtgärdens specifierare

Kunskapsöverföring och information

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner