Hanke
Kehittämishanke - 85605

Kurs om regenerativt jordbruk

Ekologiska Odlarna på Åland r.f.

27.11.2018 - 30.11.2019

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kurs om regenerativt jordbruk

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

85605

Aloituspäivämäärä

27.11.2018

Loppumispäivämäärä

30.11.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Tietämyksen siirto ja tiedotustoimenpiteet - tuki ammattikoulutukseen ja osaamisen kehittämistoimenpiteisiin

Toimenpiteen tyyppi

Tietämyksen siirto, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Tietämyksen siirto, tiedonvälitys

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt