Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 195623

KX- hanke

Saimaan Drone Oy

31.03.2022 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Investointihankkeella luodaan edellytykset käynnistää Etelä-Savon alueella maanpuolustusjärjestöjen lentopelastustoiminta drone -kalustolla. Kalustolla pystytään tukemaan viranomaisia ja muita toimijoita sellaisella suorituskyvyillä, joilla heillä itsellään ei ole tai ei ole mahdollista hankkia. Hanke lisää maaseudulla asumisen turvallisuutta, niin paikalisten asukkaiden kuin vapaa-ajan asukkaiden osalta. Hanke vahvistaa viranomaistoiminnan niukkoja resursseja niissä tehtävissä, joissa vapaaehtoistoiminnalla saadaan lisäarvoa. Kalustolla pystytään tukemaan myös sähköyhtiötä erityisesti laaja-alaisissa häiriötilanteissa, jolloin perinteistä lentokalustoa ei ole saatavilla. Etelä-Savon vahvoina yritystoiminnan sektoreina ovat elintarvikkeiden tuotanto ja jalostus, metsä ja puu moninaisine jatkojalostusmahdollisuuksineen. Tällä hankkeelle mahdollistetaan uuden teknologian tuominen maa- ja metsätalouden alkutuotantoprosesseihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

195623

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt