Hanke
Kehittämishanke - 32127

Kylä kuuluu ja näkyy

Karhuseutu ry

31.01.2016 - 06.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tarjota keinoja ja resursseja kylien tiedottamiseen, markkinointiin ja tapahtumajärjestämiseen. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on, että kylien sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen vahvistuu ja erilaisten koulutusten ja opastuksen avulla saadaan kylätoiminnassa yhä useampi osaaja käyttämään sähköisiä järjestelmiä ja siten parannetaan asukkaiden valmiuksia toimia tietoyhteiskunnassa. Kylien tonttien ja palveluiden markkinointi ymmärretään tärkeäksi osaksi alueen elinvoimaisuutta, ja hankkeen tavoitteena on lisätä panostusta kyläalueiden ja tapahtumien markkinointiin. Tapahtumat toimivat usein kylien käyntikorttina ulkopuolisille, ja onnistuneen tapahtuman takana on aina paljon talkoita ja suunnittelua. Hankkeen yhtenä tavoitteena on oman alueen palveluiden parempi markkinointi ja esilletuominen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

32127

Aloituspäivämäärä

31.01.2016

Loppumispäivämäärä

06.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt