Hanke
Kehittämishanke - 276200

Kyläkulttuuri kuuluu kaikille

Lyhde ry

- 30.01.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lyhde ry (ent. Lampinsaaren Koulun kannatusyhdistys) on perustettu 28.1.2021. Hankkeen tavoite on edistää CAP-suunnitelman mukaista uudistuvan ja monipuolisemman maaseudun tavoitetta sekä edistää osaamista, innovaatioita sekä digitalisaatiota. CAP-suunnitelman mukaiset tavoitteet toteutuvat kylän yhteisöllisyyttä, tunnettuutta ja brändiä edistävin tavoin, ja siitä jää pysyvä jälki kylän elämään yhteisötaideteosten, muraalien ja kylän kaivoshistorian ja kulttuuriympäristön dokumentaation myötä. Hankkeen sisällössä on juuri päätarkoitus lisätä maaseudun elävöittämistä ja kiinnostavuutta, asukkaille itselleen, vierailijoille sekä mahdollisille uusille asukkaille. Hankkeen taustaan liittyy myös dos.Taina Saarikiven tekemä, Koneen Säätiön rahoittama kolmevuotinen etnografinen äänimaisematutkimus Lampinsaaren kylän hiljaisuuksista. Kohderyhmä ja hyödynsaajat: Kyläläiset ja muut alueen kylät, Raahelaiset, Pohjoispohjanmaan alue, muualta tulevat matkustajat, muut toimijat paikallisesti sekä valtakunnallisesti. Toteutusaika ja -alue: 1.2.2024 - 31.1.2025 Gunnarin kartano sekä Lampinsaaren kylä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

276200

Loppumispäivämäärä

30.01.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt