Projekt
Utvecklingsprojekt - 276200

Kyläkulttuuri kuuluu kaikille

Lyhde ry

- 30.01.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lyhde ry (ent. Lampinsaaren Koulun kannatusyhdistys) on perustettu 28.1.2021. Hankkeen tavoite on edistää CAP-suunnitelman mukaista uudistuvan ja monipuolisemman maaseudun tavoitetta sekä edistää osaamista, innovaatioita sekä digitalisaatiota. CAP-suunnitelman mukaiset tavoitteet toteutuvat kylän yhteisöllisyyttä, tunnettuutta ja brändiä edistävin tavoin, ja siitä jää pysyvä jälki kylän elämään yhteisötaideteosten, muraalien ja kylän kaivoshistorian ja kulttuuriympäristön dokumentaation myötä. Hankkeen sisällössä on juuri päätarkoitus lisätä maaseudun elävöittämistä ja kiinnostavuutta, asukkaille itselleen, vierailijoille sekä mahdollisille uusille asukkaille. Hankkeen taustaan liittyy myös dos.Taina Saarikiven tekemä, Koneen Säätiön rahoittama kolmevuotinen etnografinen äänimaisematutkimus Lampinsaaren kylän hiljaisuuksista. Kohderyhmä ja hyödynsaajat: Kyläläiset ja muut alueen kylät, Raahelaiset, Pohjoispohjanmaan alue, muualta tulevat matkustajat, muut toimijat paikallisesti sekä valtakunnallisesti. Toteutusaika ja -alue: 1.2.2024 - 31.1.2025 Gunnarin kartano sekä Lampinsaaren kylä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

276200

Slutdatum

30.01.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner