Hanke
Kehittämishanke - 7886

Kyläkumppani plus -hanke

Pieksämäkeläiset ry

15.05.2015 - 31.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyläkumppani Plus -hankkeessa vahvistetaan Pieksämäen alueen kylien ja kunnan välistä yhteistyötä kylien palvelujen turvaamiseksi ja kylien elinvoiman mahdollistamiseksi. Lisäksi kylien vetovoimaa vahvistetaan uusien kylätapahtumien luomisen sekä perinteikkäiden kylätapahtumien brändäämisen ja hallitun laajentamisen kautta. Hankkeessa luodaan konkreettinen toimintamalli peruspalvelujen turvaamiseen kunnan ja kyläyhdistysten yhteistyöllä. Mallin kehittämisen tueksi hanke järjestää kyläaktiiveille, kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä muille sidosryhmille suunnattua koulutusta ja seminaareja. Yhteistyömallia testataan eri puolilla kuntaa konkreettisten kokeilujen kautta. Yhteistyön tiivistyttyä kokeillaan myös digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Toimintamalli ja kokeilujen tulokset kuvataan sähköisessä muodossa olevassa tietopaketissa, joka sisältää mm. tietoiskumaisen videon tai animaation. Hankkeessa tuetaan kylien kasvupotentiaalisten ja nykyisten tähtitapahtumien sekä toimivien kylätalojen kehitystä ja brändäystä. Kehityksen piiriin valitaan vähintään kolme kylätapahtumaa tai kylätaloa. Tapahtumat ja kehitettävät kylätalot vahvistavat merkittävästi alueensa elinvoimaa ja vetovoimaa. Hankkeen toimia ovat myös Pieksämäen kyläorganisaation tukeminen ja vahvistaminen. Hanketta hallinnoi vuonna 2012 perustettu Pieksämäen kylät ry, joka kokoaa alueen kylätoimijoiden äänet ja osaamisen yhteen. Kaksivuotinen hanke työllistää yhden projektipäällikön ja nojaa vahvasti paikallistason kyläaktiivien vapaaehtoiseen työpanokseen sekä sidosryhmien osallistumiseen. Toimenpiteeseen haetaan rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Mervi Lintunen Pieksämäen kylät ry puheenjohtaja

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

7886

Aloituspäivämäärä

15.05.2015

Loppumispäivämäärä

31.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt