Projekt
Utvecklingsprojekt - 7886

Kyläkumppani plus -hanke

Pieksämäkeläiset ry

15.05.2015 - 31.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kyläkumppani Plus -hankkeessa vahvistetaan Pieksämäen alueen kylien ja kunnan välistä yhteistyötä kylien palvelujen turvaamiseksi ja kylien elinvoiman mahdollistamiseksi. Lisäksi kylien vetovoimaa vahvistetaan uusien kylätapahtumien luomisen sekä perinteikkäiden kylätapahtumien brändäämisen ja hallitun laajentamisen kautta. Hankkeessa luodaan konkreettinen toimintamalli peruspalvelujen turvaamiseen kunnan ja kyläyhdistysten yhteistyöllä. Mallin kehittämisen tueksi hanke järjestää kyläaktiiveille, kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä muille sidosryhmille suunnattua koulutusta ja seminaareja. Yhteistyömallia testataan eri puolilla kuntaa konkreettisten kokeilujen kautta. Yhteistyön tiivistyttyä kokeillaan myös digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Toimintamalli ja kokeilujen tulokset kuvataan sähköisessä muodossa olevassa tietopaketissa, joka sisältää mm. tietoiskumaisen videon tai animaation. Hankkeessa tuetaan kylien kasvupotentiaalisten ja nykyisten tähtitapahtumien sekä toimivien kylätalojen kehitystä ja brändäystä. Kehityksen piiriin valitaan vähintään kolme kylätapahtumaa tai kylätaloa. Tapahtumat ja kehitettävät kylätalot vahvistavat merkittävästi alueensa elinvoimaa ja vetovoimaa. Hankkeen toimia ovat myös Pieksämäen kyläorganisaation tukeminen ja vahvistaminen. Hanketta hallinnoi vuonna 2012 perustettu Pieksämäen kylät ry, joka kokoaa alueen kylätoimijoiden äänet ja osaamisen yhteen. Kaksivuotinen hanke työllistää yhden projektipäällikön ja nojaa vahvasti paikallistason kyläaktiivien vapaaehtoiseen työpanokseen sekä sidosryhmien osallistumiseen. Toimenpiteeseen haetaan rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Mervi Lintunen Pieksämäen kylät ry puheenjohtaja

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

7886

Startdatum

15.05.2015

Slutdatum

31.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner