Hanke
Kehittämishanke - 278943

Kylätieto verkkoon

Kymenlaakson Kylät ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kylätieto verkkoon -hankkeessa rakennetaan toimiva ja aikaa kestävä ratkaisu Kymenlaakson kylätiedon tuomiseksi verkkoon. Hankkeessa luodaan kylien palvelusivusto avoimia rajapintoja ja dataa hyödyntäen. Hankkeessa järjestetään maaseutualueen toimijoille koulutusta sekä lisätään alueellista osaamista ja valmiutta digitaalisten alustojen hyödyntämiseen. Kokonaisuus rakennetaan kylätoimijoiden, kuntien, vapaa-ajanasukkaiden ja viranomaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan palvelemaan laajasti eri kohderyhmiä, jotka hakevat tietoa ja palveluita Kymenlaakson kylistä. Tuloksena syntyy palvelusivusto, joka kokoaa alueen kylien, kuntien sekä palveluntarjoajien tiedot samalle alustalle ja helposti löydettäviksi. Linkitysten kautta tieto löytyy helposti kuntien sivuilta. Kolmivuotisen hankkeen tulokset tulevat sekä hankkeen aikana, että sen jälkeen toimimaan koko Kymenlaaksoa palvelevana alustana. Hankkeen toimenpiteet tulevat hyödyttämään koko maakuntaa, edistämään kylien elinvoimaisuutta ja näkyvyyttä sekä antamaan välineitä digitaalisten alustojen käyttöönottoon. Hanke verkottaa laajasti eri toimijoita ja luo uskallusta uudenlaiseen kehittämistyöhön. Myös tämä on tärkeä osa maaseudun älykkyyttä. Kymenlaakson Kylät ry toteuttaa hankkeen läheisessä yhteistyössä alueen kuntien ja Xamkin kanssa. Hankeaika 1.3.2024-31.12.2026. Hankealueena koko Kymenlaakso.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278943

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt