Projekt
Utvecklingsprojekt - 278943

Kylätieto verkkoon

Kymenlaakson Kylät ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kylätieto verkkoon -hankkeessa rakennetaan toimiva ja aikaa kestävä ratkaisu Kymenlaakson kylätiedon tuomiseksi verkkoon. Hankkeessa luodaan kylien palvelusivusto avoimia rajapintoja ja dataa hyödyntäen. Hankkeessa järjestetään maaseutualueen toimijoille koulutusta sekä lisätään alueellista osaamista ja valmiutta digitaalisten alustojen hyödyntämiseen. Kokonaisuus rakennetaan kylätoimijoiden, kuntien, vapaa-ajanasukkaiden ja viranomaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan palvelemaan laajasti eri kohderyhmiä, jotka hakevat tietoa ja palveluita Kymenlaakson kylistä. Tuloksena syntyy palvelusivusto, joka kokoaa alueen kylien, kuntien sekä palveluntarjoajien tiedot samalle alustalle ja helposti löydettäviksi. Linkitysten kautta tieto löytyy helposti kuntien sivuilta. Kolmivuotisen hankkeen tulokset tulevat sekä hankkeen aikana, että sen jälkeen toimimaan koko Kymenlaaksoa palvelevana alustana. Hankkeen toimenpiteet tulevat hyödyttämään koko maakuntaa, edistämään kylien elinvoimaisuutta ja näkyvyyttä sekä antamaan välineitä digitaalisten alustojen käyttöönottoon. Hanke verkottaa laajasti eri toimijoita ja luo uskallusta uudenlaiseen kehittämistyöhön. Myös tämä on tärkeä osa maaseudun älykkyyttä. Kymenlaakson Kylät ry toteuttaa hankkeen läheisessä yhteistyössä alueen kuntien ja Xamkin kanssa. Hankeaika 1.3.2024-31.12.2026. Hankealueena koko Kymenlaakso.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278943

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner