Hanke
Kehittämishanke - 204389

Kylien kestävät ekoteot – esiselvityshanke

Satafood Kehittämisyhdistys ry

31.07.2022 - 28.02.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kylien kestävät ekoteot -hanke on luonteeltaan esiselvityshanke. Sen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin kestävää kehitystä, etenkin kestävien energiaratkaisujen ja kierrätyksen näkökulmasta edistetään maaseutuyhteisöissä, kuten kylä- ja asukasyhdistyksissä. Tavoitteena on myös energiaan ja kierrätykseen liittyvän uuden tiedon ja vastuullisuusajattelun lisääminen niin maaseutuyhteisöissä kuin yksityisten toimijoidenkin keskuudessa. Hankkeen toimenpiteinä on laatia kartoitus kylien yhteisöllisten tilojen energiaratkaisuista sekä kylien kierrätys- ja lajittelupisteistä. Hankkeen kohdealueen kaikissa kunnissa järjestetään myös infotilaisuuksia. Lisäksi hankkeessa laaditaan sähköinen julkaisu ja valitaan kohdekylät, joissa energiaratkaisuja ja kierrätystä hankkeen jälkeen aletaan konkreettisemmin edistämään. Toiminta-alueena hankkeella on Leader Joutsenten reitin alueen kunnat Huittinen, Hämeenkyrö, Punkalaidun ja Sastamala sekä erityisesti näiden kuntien maaseutualueet ja kylät. Alueella on lähes 70 toiminnallista kylää. Hankkeella on vahva yhteys eri aluetasojen strategioihin: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, Pirkanmaan ja Satakunnan omiin maaseudun kehittämisstrategioihin sekä paikallisen kehittämisyhdistyksen nykyiseen ja tulevaan kehittämisohjelmaan. Hankkeessa harjoitetaan monikanavaista viestintää. Pääkanavina käytetään Satafoodin kotisivuja ja Facebook-kanavaa sekä hankkeessa järjestettäviä infotilaisuuksia. Myös hankkeen yhteistyökumppanien, kuten kuntien, paikallisen Leader-ryhmän, maakunnallisten kyläyhdistysten sekä paikallismedian kanavia hyödynnetään. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.8.2022-31.10.2023.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

204389

Aloituspäivämäärä

31.07.2022

Loppumispäivämäärä

28.02.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä