Hanke
Kehittämishanke - 145129

Laatua lahtivajoihin Satakunnassa

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

31.12.2020 - 24.10.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kiinnostus riistan lihaa kohtaan on suurta. Myös lihaan liittyvää kehittämishalukkuutta löytyy metsästysseuroista. Toiminnan käynnistyminen vaatii kuitenkin usein ulkopuolista apua ja niiden polkujen hahmottamista, jotka vievät lihatuotteen metsästä lautaselle. Keskeistä riistan lihan kaupalliselle hyödyntämiselle metsästysseurassa on halukkuus toiminnan kehittämiseksi. Lihan myymiseksi tilojen on täytettävä tietyt ehdot, joiden täyttämiseen elintarvikelainsäädäntö velvoittaa kaikki toimijat. Hankkeen päätavoitteena on saada Satakuntaan käyttöön uusia, elintarvikehuoneistovaatimuksen mukaisia riistan käsittelytiloja niin, että jatkossa erityisesti vahvoille peurakanta-alueille syntyisi nykyistä kattavampi verkosto kyseisiä käsittelytiloja riistaresurssin tehokkaaksi ja monipuoliseksi hyödyntämiseksi. Kyselyiden, haastattelujen ja lahtivajakäyntien pohjalta hankkeen tavoitteena on saada vähintään 5 seuraa aloittamaan käsittelytilojen rakentamisen/ uudistamisen suunnittelu yhteistyössä hankkeen asiantuntijoiden kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

145129

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

24.10.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt