Hanke
Kehittämishanke - 278034

Lähellä luontoa

Hämeen Martat ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lähellä luontoa -hankkeen toiminnalla lisätään ja vahvistetaan asukkaiden luontotaitoja ja positiivista suhtautumista luontoon. Toiminnan avulla lisätään luonnontuntemusta, turvallisen retkeilyn taitoja ja kannustetaan omasta ympäristöstä huolehtimiseen. Hankkeella halutaan innostaa luonnossa liikkumiseen ja luonnontuotteiden keräämiseen sellaisiakin henkilöitä, joiden luontosuhde on heikentynyt ja joille luonnossa liikkuminen ei tunnu omalta harrastukselta. Hankkeessa tehdään tunnetuksi lähiympäristön luontoretkipaikkoja ja viestitään luonnon tarjoamasta edullisesta ja kestävästä harrastusmahdollisuudesta sekä luonnon merkityksestä hyvinvoinnille. Lisäksi opetetaan luonnonantimien tunnistamista, keräilyä ja hyödyntämistä. Hankkeen aikana osallistutaan kylien tapahtumiin, järjestetään eri-ikäisiä ihmisiä kokoavaa toimintaa kylätaloilla ja yhteisöllisissä kokoontumispaikoissa, tehdään kouluvierailuja sekä tuotetaan sisältöä hankkeen teemalla erilaisten harrastusryhmien toimintaan. Yhteistyötahoja toiminnan toteuttamisessa ja hankkeen toiminnasta viestittäessä ovat muun muassa alueella toimivat toimijat ja yhdistykset esim. kylä- ja marttayhdistykset, Päijät-Hämeen Kylät ja alueella toimivat oppilaitokset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278034

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt