Projekt
Utvecklingsprojekt - 278034

Lähellä luontoa

Hämeen Martat ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lähellä luontoa -hankkeen toiminnalla lisätään ja vahvistetaan asukkaiden luontotaitoja ja positiivista suhtautumista luontoon. Toiminnan avulla lisätään luonnontuntemusta, turvallisen retkeilyn taitoja ja kannustetaan omasta ympäristöstä huolehtimiseen. Hankkeella halutaan innostaa luonnossa liikkumiseen ja luonnontuotteiden keräämiseen sellaisiakin henkilöitä, joiden luontosuhde on heikentynyt ja joille luonnossa liikkuminen ei tunnu omalta harrastukselta. Hankkeessa tehdään tunnetuksi lähiympäristön luontoretkipaikkoja ja viestitään luonnon tarjoamasta edullisesta ja kestävästä harrastusmahdollisuudesta sekä luonnon merkityksestä hyvinvoinnille. Lisäksi opetetaan luonnonantimien tunnistamista, keräilyä ja hyödyntämistä. Hankkeen aikana osallistutaan kylien tapahtumiin, järjestetään eri-ikäisiä ihmisiä kokoavaa toimintaa kylätaloilla ja yhteisöllisissä kokoontumispaikoissa, tehdään kouluvierailuja sekä tuotetaan sisältöä hankkeen teemalla erilaisten harrastusryhmien toimintaan. Yhteistyötahoja toiminnan toteuttamisessa ja hankkeen toiminnasta viestittäessä ovat muun muassa alueella toimivat toimijat ja yhdistykset esim. kylä- ja marttayhdistykset, Päijät-Hämeen Kylät ja alueella toimivat oppilaitokset.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278034

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner