Hanke
Kehittämishanke - 176330

Lähiruokatoimijoiden esiselvityshanke

Juvan kunta

31.10.2021 - 28.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyseessä on puolen vuoden ja neljän kunnan yhteinen esiselvityshanke, jossa selvitetään ko. kuntien yritysten kiinnostusta lähiruoka- ja matkailuelinkeinonsa kehittämiseen. Myös elinkeinot, jotka liittyvät läheisesti lähiruokaan liittyvien raaka-aineiden hankintaan ja/tai myyntiin ovat tutkimuksen kohteena (esim. ravintolat ja maatilat). Kyseiset elinkeinot ovat tärkeitä edellä mainituille alueilla. Tavoitteena on saada selvyys miten alueiden yritykset haluavat kehittää kyseisiä elinkeinoja ja heidän halukkuus tiivimpään yhteistyöhön toistensa kanssa. Mikäli yrityksiltä löytyy halukkuutta toimintojensa kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen, niin voidaan lähteä muodostamaan varsinaista, isompaa kaksivuotista yhteishanketta. Mikä ja millainen on hankkeen muoto, selviää tässä esiselvityksessä. Toisin sanoen, syntyykö yritysryhmiä, jolloin kyseessä on yritysryhmähankkeita vai onko hankkeessa mukana myös kunnat, jolloin kyseessä on alueellinen yhteistyöhanke kuntien ja yritysten osarahoittamana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

176330

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

28.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt