Hanke
Kehittämishanke - 17266

Laitakari – Meri-Lapin historiallinen elämys- ja virkistyssaari

Kemin Laitakari ry

01.05.2016 - 24.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Laitakarin yleishyödyllisen kehittämishankkeen tarkoitus on herättää Meri-Lapin alueen tärkeä kulttuuri- ja teollisuushistoriallinen kohde Kemin edustalla, entinen sahasaari Laitakari, henkiin. Kehittämisprosessi pohjautuu visioon, jossa Laitakarista tulee viiden vuoden sisällä Meri-Lapissa kaivattu yleishyödyllinen, ympärivuotinen virkistysympäristö seudun asukkaille sekä mahdollistaa Laitakarin kehittymisen aidoksi kesämatkailu ykköskohteeksi. Hankkeen aikana tehdään saari tunnetuksi alueen asukkaille ja matkailualan toimijoille. Kehittämishankkeen avulla tuodaan Laitakarissa esille: - alueen teollisuushistorian elementit kuten sahatoiminta ja uitto, esittämällä niiden rooli nykypäivän Kemin ja Meri-Lapin teollisuusympäristön piirteissä. - alueen kulttuurihistoriallisia vaiheita: yhteisön elämä saaressa, työväenliike, salakuljetus, pirtu - Meri-Lapin vahvuus: luonnon, merellisyyden ja kulttuuriympäristön yhdistelmä. Hankkeen sidosryhmät ja yhteistyökumppanit ovat Kemin kaupunki sekä paikalliset matkailu- ja teollisuusyritykset, oppilaitokset ja perinneryhmät. Hankkeen kohderyhmät ovat ensisijaiseksi paikallis- ja alueväestö sekä matkailualan toimijat. Hankkeen tavoitteet ovat: - kulttuuriperinteen säilyttäminen - paikallis- / alueväestön virkistysmahdollisuuksien laajentaminen - kesämatkailun ja sitä kautta ympärivuotisen matkailun edellytysten lisääminen - Kemin ja Meri-Lapin yhteisöllisyyden kehittäminen (paikallisväestön aktivointi tapahtumien kautta, tietoisuuden kasvaminen, sukupolvien välinen kanssakäyminen). Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella. Laitakarin kehittämishanke luo edellytykset sille, että Meri-Lappi ja Kemi saa kaivatun ainutlaatuisen ja omaleimaisen kohteen, joka nostaa alueen maailman kartalle ja tarjoaa perspektiivejä sekä paikallisväestölle että elinkeinosektorille yleisesti ja erityisesti matkailualalle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17266

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

24.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt