Projekt
Utvecklingsprojekt - 17266

Laitakari – Meri-Lapin historiallinen elämys- ja virkistyssaari

Kemin Laitakari ry

01.05.2016 - 24.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Laitakarin yleishyödyllisen kehittämishankkeen tarkoitus on herättää Meri-Lapin alueen tärkeä kulttuuri- ja teollisuushistoriallinen kohde Kemin edustalla, entinen sahasaari Laitakari, henkiin. Kehittämisprosessi pohjautuu visioon, jossa Laitakarista tulee viiden vuoden sisällä Meri-Lapissa kaivattu yleishyödyllinen, ympärivuotinen virkistysympäristö seudun asukkaille sekä mahdollistaa Laitakarin kehittymisen aidoksi kesämatkailu ykköskohteeksi. Hankkeen aikana tehdään saari tunnetuksi alueen asukkaille ja matkailualan toimijoille. Kehittämishankkeen avulla tuodaan Laitakarissa esille: - alueen teollisuushistorian elementit kuten sahatoiminta ja uitto, esittämällä niiden rooli nykypäivän Kemin ja Meri-Lapin teollisuusympäristön piirteissä. - alueen kulttuurihistoriallisia vaiheita: yhteisön elämä saaressa, työväenliike, salakuljetus, pirtu - Meri-Lapin vahvuus: luonnon, merellisyyden ja kulttuuriympäristön yhdistelmä. Hankkeen sidosryhmät ja yhteistyökumppanit ovat Kemin kaupunki sekä paikalliset matkailu- ja teollisuusyritykset, oppilaitokset ja perinneryhmät. Hankkeen kohderyhmät ovat ensisijaiseksi paikallis- ja alueväestö sekä matkailualan toimijat. Hankkeen tavoitteet ovat: - kulttuuriperinteen säilyttäminen - paikallis- / alueväestön virkistysmahdollisuuksien laajentaminen - kesämatkailun ja sitä kautta ympärivuotisen matkailun edellytysten lisääminen - Kemin ja Meri-Lapin yhteisöllisyyden kehittäminen (paikallisväestön aktivointi tapahtumien kautta, tietoisuuden kasvaminen, sukupolvien välinen kanssakäyminen). Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella. Laitakarin kehittämishanke luo edellytykset sille, että Meri-Lappi ja Kemi saa kaivatun ainutlaatuisen ja omaleimaisen kohteen, joka nostaa alueen maailman kartalle ja tarjoaa perspektiivejä sekä paikallisväestölle että elinkeinosektorille yleisesti ja erityisesti matkailualalle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17266

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

24.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner