Hanke
Kehittämishanke - 190180

Lale-hanke

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry

28.02.2022 - 11.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Laitilan ja Uudenkaupungin perheiltä puuttuu kulttuurisensitiivinen lapsiperhetoiminta, joka olisi kynnyksetön ja aidosti kaikkien perheiden saavutettavissa. Lale-hankkeessa etsitään ratkaisua tähän mm. lisäämällä kulttuurisensitiivistä osaamista mm. viestintään, ohjausotteeseen ja perhetoiminnan sisältöihin. Uusina toimintoina käynnistetään molempiin kaupunkeihin avoimen toiminnan ryhmä, Makuja Maailmalta -toiminta, koulutetaan uusia vapaaehtoisia ja tarjotaan mahdollisuutta työllistyä. Myös verkostoyhteistyötä vahvistetaan mm. uudenlaisella työotetta, jotta saataisiin lisättyä pysyvää yhteistyötä suomen kielen opetuksen, muiden järjestöjen, seurakuntien ja kaupunkien kanssa. Samalla mahdollistetaan perheiden ohjautuminen myös muihin, alueella jo olemassa oleviin toimintoihin ja palveluihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

190180

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

11.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt