Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 57056

Land of National Parks South

Metsähallitus

31.12.2017 - 11.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Luontomatkailu on tällä hetkellä maailmalla kasvava trendi. Luontomatkailun valtavirtaistumisen myötä myös asiakaskunnan tarpeet ja odotukset ovat muuttuneet. Land of National Parks South -hankkeessa kehitetään luontomatkailun infrastruktuuria Luontoaktiviteettit matkailun kärjiksi- aktivointihankkeessa tunnistettujen kärkiaktiviteettien pohjalta. Kyseisen hankkeen selvitystyön tuloksena Kainuu-Koillismaalla sekä kotimaisen että kansainvälisen matkailun kehittämisen kannalta tärkeimmiksi aktiviteeteiksi nousivat patikointi, pyöräily, melonta sekä luonnontarkkailu ja valokuvaus. Yksi aktivointihankkeen esille nostama kehittämistarve liittyen kaikkiin edellä listattuihin aktiviteetteihin on helppouden lisääminen. Hankkeen päätavoitteena on kehittää Land of National Parks -alueen eteläosan (Hossan kansallispuisto ja sen lähikohteet) luontomatkailuinfrastruktuuria siten, että se mahdollistaa kansainvälisen matkailun kehittymisen ja kasvamisen alueella sekä monipuolisen luontoaktiviteettien tuotteistamisen alueen matkailuyritysten kautta. Hankkeessa mahdollistetaan luontomatkailun kasvu parantamalla reittien palveluvarustusta ja asiakasturvallisuutta kansainvälisten matkailijoiden ja kasvavien asiakasmäärien tarpeita vastaaviksi. Hankkeen toimenpiteillä pyritään myös takaamaan luontoarvoen säilyminen uusien aktivitteetien ja kasvavien kävijämäärien alla. Hankkeen toimenpiteet liittyvät Hossan sekä Martinselkosen retkeilyreitistöjen kehittämiseen. Hankkeen hyödynsaajia ovat alueen matkailuyritykset, omatoimiset matkailijat ja paikallisväestö. Ympärivuotisen matkailun edellytysten kehittyessä hankkeella on positiivista vaikutusta myös aluetalouteen. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018-31.12.2019. Hankkeen hallinnoijana toimii Metsähallitus, Pohjanmaan Luontopalvelut. Hankkeen osarahoittajana on Suomussalmen kunta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 262121 €.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

57056

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

11.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt