Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 15722

Lappajärven Leipätien pitkospuuhanke

Järviseutu-Seura r.y.

03.01.2016 - 30.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Leipätie on vaellusreitti, joka kulkee Järviseudun vanhinta tieosuutta Kortesjärven Purmojärveltä kohti Pietarsaarta. Aisaparin hankkeena tehtiin osuuden Saarijärvi-Näkinkallio perustöitä ja sittemmin reitti on merkitty maastoon Hanhivuorelle ja Lappajärvelle saakka. Rannikon suunnalla Leipätie yhtyy Pedersöressä Saukonreittiin (Utterleden). Lappajärven puoleinen pää Leipäreitistä on oleellinen koko Järviseudun vaellusreitistöjen kannalta, koska se yhdistää alueet toisiinsa. Leipäreitin rakentamisella saadaan vaeltajien virtaa Järviseudun alueelle myös rannikon suositulta Saukonreitiltä (Utterleden), koska Leipätie yhdistyy Saukonreittiin Ilveskivellä. Investointihankkeen avulla rakennetaan Lappajärvellä Hanhinevan ylittävä 500 metrin pituinen pitkospuu osuus, jonka toteuttaminen on perusedellytys koko Järviseudun kattavalle reitistölle

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15722

Aloituspäivämäärä

03.01.2016

Loppumispäivämäärä

30.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt