Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 15722

Lappajärven Leipätien pitkospuuhanke

Järviseutu-Seura r.y.

03.01.2016 - 30.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Leipätie on vaellusreitti, joka kulkee Järviseudun vanhinta tieosuutta Kortesjärven Purmojärveltä kohti Pietarsaarta. Aisaparin hankkeena tehtiin osuuden Saarijärvi-Näkinkallio perustöitä ja sittemmin reitti on merkitty maastoon Hanhivuorelle ja Lappajärvelle saakka. Rannikon suunnalla Leipätie yhtyy Pedersöressä Saukonreittiin (Utterleden). Lappajärven puoleinen pää Leipäreitistä on oleellinen koko Järviseudun vaellusreitistöjen kannalta, koska se yhdistää alueet toisiinsa. Leipäreitin rakentamisella saadaan vaeltajien virtaa Järviseudun alueelle myös rannikon suositulta Saukonreitiltä (Utterleden), koska Leipätie yhdistyy Saukonreittiin Ilveskivellä. Investointihankkeen avulla rakennetaan Lappajärvellä Hanhinevan ylittävä 500 metrin pituinen pitkospuu osuus, jonka toteuttaminen on perusedellytys koko Järviseudun kattavalle reitistölle

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15722

Aloituspäivämäärä

03.01.2016

Loppumispäivämäärä

30.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt