Hanke
Kehittämishanke - 190095

Lappeenrannan Wanhan Kaupungin Festiwaalin historialliset markkinat

Kulttuuritila Nuijamies ry

31.01.2022 - 09.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen luodaan perusteet vuosittain toistuvalle tapahtumalle, joka perustuu Lappeenrannan historiaan ja erityisesti 1600-1800 luvun taitteeseen. Tapahtuman muotona on festivaali ja markkinat. Festivaalia järjestää festivaaliorganisaatio, jonka taustalla on Kulttuuritila Nuijamies ry. Leader-hankkeella järjestetään vain tapahtumaan sisältyvät historialliset markkinat. Tapahtuman tärkeänä teemana on paikallisuus ja sen edistäminen. Paikallishistorian tuntemuksen lisäämisen lisäksi tavoitteena on työllistää paikallisesti niin pitkälle kuin mahdollista. Hankkeessa luodaan ainutlaatuiset puitteet maaseudun tuotteiden myyjille, käsityöläisille, kotieläinpihoille, hevosvankkureille, majoituspalveluille, elämyspalveluille sekä maaseudun taiteentekijöille ja muille toimijoille tuoda osaamistaan ja tekemistään esille. Hankkeessa tehdään panostuksia paikalliskulttuuriin ja paikalliskulttuurin kaupallistamiseen. Hankkeen kohderyhmät ovat pääosin paikallisia. Hankkeen konkreettisena toimenpiteenä järjestetään Wanhan Kaupungin Festiwaalien yhteydessä 29.-31.7.2022 historialliset markkinat. Markkinoilla tuotteitaan ja palveluitaan myy ensisijaisesti maaseutualueiden tuottajat, käsityöläiset ja muut palveluntarjoajat. Tapahtuman historiallisuus tuodaan esille kuratoimalla myytäviä tuotteita historiallisesta näkökulmasta, tuomalla tapahtumaan ammattitaitoisia historian elävöittäjiä ja tarjoamalla tietoa alueen historiasta mm. historijoitsijoiden luentojen muodossa. Leader-Hankkeella järjestettävien markkinoiden ohella festivaalissa toteutetaan pääsymaksullinen esittävän taiteen osuus, joka koostuu mm. historiallisia vaikutteita sisältävistä kansanmusiikkikonserteista, katuteatteriesityksistä sekä historiallisista taistelunäytöksistä. Yleisöä toivotaan ensimmäisenä vuonna noin 1000-2000 hlö koko viikonlopun aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

190095

Aloituspäivämäärä

31.01.2022

Loppumispäivämäärä

09.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt