Hanke
Kehittämishanke - 148739

Leikkitalo

Perheidenpaikka ry

15.08.2021 - 25.09.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätarkoituksena on perustaa outokumpulaisille (ja Siun soten läntiselle alueelle digivälitteisesti) lapsiperheille kokoontumispaikka, jonka nimeksi tulee LeikkiTalo. Korona-pandemia on muuttanut maailman. Myös perinteisillä tavoilla toteutetut lapsiperheille suunnatut ryhmätoimintamallit eivät vastaa enää nykypäivän perheiden tarpeita. Siten hankkeessa uudistetaan matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän yhdistystyön toimintamallia luomalla kokoontumispaikkoja fyysisen lokaation lisäksi verkkovälitteisesti. Tämä on erityisesti olennaista Pohjois-Karjalassa, jossa etäisyydet ovat pitkiä ja haja-asutusalueiden lapsiperheet jäävät eriarvoiseen asemaan asutuskeskittymissä eläviin perheisiin verrattuna. Hanke kehittää virtuaalista näkökulmaa, jotta saadaan syrjäisimmissäkin paikoissa asuvat lapsiperheet mukaan toimintaan. Hankkeen toiminta vaikuttaa virkistävästi lapsiperheiden hyvinvointiin maaseudulla ja mahdollisesti edesauttaa lapsiperheiden pysymistä muuttotappiopaikkakunnilla. Toimintojen suunnitteluun ja kehitystyöhön osallistetaan aktiivisesti muita järjestöjä, sidosryhmiä sekä alueen lapsiperheitä. Näistä muodostetaan moniosaaja-toimintaryhmä. Tavoitteena on löytää ja määritellä yhdyspinta julkisen sektorin kanssa. Hanke tukee julkisia lapsiperhepalveluita, ei korvaa niitä. Sote-uudistuksessa esitetään vahvasti kolmannen sektorin osuuden lisäämistä ja vahvistamista. Uusien toimintojen luomiseen tarvitaan monialainen verkosto – osaajia ja uusia yhteistyökumppaneita myös muualta kuin sosiaalipuolen toimijoista. Esimerkiksi Outokummun kaupungin kanssa on jo kumppanuussopimus ja Outokumpu on mukana Unisefin Lapsiystävälliset kunnat - hankkeessa. Muiden hankkeen alueen kuntien kanssa on olemassa yhteistyösopimukset Tuu mukkaan! -hankkeen osalta, joten kumppanuussopimuksien solmimiselle on verkostot olemassa. Hanke aloitetaan syksyllä 2021 ja se on yksivuotinen. Hanke päättyy syksyllä 2022. Hanke halutaan juurruttaa yhdistyksen perustoiminnaksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

148739

Aloituspäivämäärä

15.08.2021

Loppumispäivämäärä

25.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt