Hanke
Investointihanke - 256695

Leirikeskuksen kehittäminen

Hyvinkään Saalem ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hyvinkään helluntaiseurakunnalla on leirikeskus Sykärijärven rannalla (Kaitalantie 32, 05950 Hyvinkää). Leirikeskuksen suurin heikkous on yhteisen lämpimän kokoontumistilan puuttuminen. Sen seurauksena leirikeskusta ei voida käyttää talviaikaan suurempiin kokoontumisiin eikä leiritoimintaan. Myös kesäisin tarvitaan suurempaa yhteistä kokoontumis- ja majoitustilaa. Laajentamalla nykyisen saunarakennuksen kokoontumistila suuremmaksi saataisiin aikaan riittävän iso kokoontumistila. Näin leirikeskuksen toiminta muuttuisi yhteisöllisemmäksi yhteisen isomman lämpimän kokoontumistilan myötä. Alueella on lukuisia erillisiä tiloja, mutta ei varsinaista yhteistä riittävän isoa kokoontumistilaa. Leirikeskuksen käyttäjäkunta on ikärakenteeltaan monipuolista. Käyttäjäkunnassa painottuu lasten ja nuorten sekä perheiden osuus. He ovat hyödynsaajia, kun leirikeskuksen käytettävyyttä parannetaan. Laajennus mahdollistaisi leirikeskuksen käytön ympäri vuoden sekä kokoontumiseen, että majoittumiseen. Nykyisen saunarakennuksen kookoontumistila on kohtuullisen helposti laajennettavissa riittävän isoksi kokoontumistilaksi siirtämällä ulkoseinät nykyisen kuistikatoksen reunoille. Tällä tavalla tehtävälle laajennukselle on haettu jja myönnetty poikkeamis- ja rakennuslupa, mutta rakentamista ei ole aloitettu. Rakennusluvan mukaan rakentaminen on aloitettava viimeistään 14.9.2025 ja rakentaminen on saatettava valmiiksi 14.9.2027 mennessä. Tarkoitus on aloittaa rakentaminen mahdollisimman pian, kunhan taloustilanne sen sallii. Kustannusten hallitsemiseksi laajennustyö on päätetty toteuttaa ensisijaisesti talkootyönä. Kuitenkin joitakin vaativimpia osuuksia, kuten lattiavalu, teetettäisiin ammattiurakoitsijoilla. Olemme kartoittaneet alustavasti talkoolaisia ja niitä on jo ilmoittautunut useampi tähän rakennushankkeeseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256695

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt