Projekt
Investeringsprojekt - 256695

Leirikeskuksen kehittäminen

Hyvinkään Saalem ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hyvinkään helluntaiseurakunnalla on leirikeskus Sykärijärven rannalla (Kaitalantie 32, 05950 Hyvinkää). Leirikeskuksen suurin heikkous on yhteisen lämpimän kokoontumistilan puuttuminen. Sen seurauksena leirikeskusta ei voida käyttää talviaikaan suurempiin kokoontumisiin eikä leiritoimintaan. Myös kesäisin tarvitaan suurempaa yhteistä kokoontumis- ja majoitustilaa. Laajentamalla nykyisen saunarakennuksen kokoontumistila suuremmaksi saataisiin aikaan riittävän iso kokoontumistila. Näin leirikeskuksen toiminta muuttuisi yhteisöllisemmäksi yhteisen isomman lämpimän kokoontumistilan myötä. Alueella on lukuisia erillisiä tiloja, mutta ei varsinaista yhteistä riittävän isoa kokoontumistilaa. Leirikeskuksen käyttäjäkunta on ikärakenteeltaan monipuolista. Käyttäjäkunnassa painottuu lasten ja nuorten sekä perheiden osuus. He ovat hyödynsaajia, kun leirikeskuksen käytettävyyttä parannetaan. Laajennus mahdollistaisi leirikeskuksen käytön ympäri vuoden sekä kokoontumiseen, että majoittumiseen. Nykyisen saunarakennuksen kookoontumistila on kohtuullisen helposti laajennettavissa riittävän isoksi kokoontumistilaksi siirtämällä ulkoseinät nykyisen kuistikatoksen reunoille. Tällä tavalla tehtävälle laajennukselle on haettu jja myönnetty poikkeamis- ja rakennuslupa, mutta rakentamista ei ole aloitettu. Rakennusluvan mukaan rakentaminen on aloitettava viimeistään 14.9.2025 ja rakentaminen on saatettava valmiiksi 14.9.2027 mennessä. Tarkoitus on aloittaa rakentaminen mahdollisimman pian, kunhan taloustilanne sen sallii. Kustannusten hallitsemiseksi laajennustyö on päätetty toteuttaa ensisijaisesti talkootyönä. Kuitenkin joitakin vaativimpia osuuksia, kuten lattiavalu, teetettäisiin ammattiurakoitsijoilla. Olemme kartoittaneet alustavasti talkoolaisia ja niitä on jo ilmoittautunut useampi tähän rakennushankkeeseen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

256695

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner