Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 17496

Lemmenpolun kunnostaminen II vaihe

Muhoksen kunta

03.01.2016 - 18.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Muhoksen Lemmenpolku on Montan leirintäalueen ja Pyhäkosken voimalaitoksen välillä kulkeva n. 2 km mittainen luontopolku, jota pitkin kulkee myös Oulujokilaakson Tervareitistö, n. 100 km pitkä hiihto- ja patikkapolku Oulusta Rokualle. Lemmenpolku, ja sille sijoittuva Muhos-muodostuma, on keskeinen Rokua Geopark -kohde. Hankkeella saatetaan loppuun v. 2013 aloitettu polun kunnostaminen ja kehittäminen. Tavoitteena on mm. esteettömyyden lisääminen. Kunnostustoimenpiteet: - polun sorastaminen vaikeakulkuisilla ja kapeilla osuuksilla - pitkospuiden lisääminen kosteilla osuuksilla - kaiteiden lisääminen - portaiden lisääminen - näkymien avaaminen joelle - opastustaulun lisääminen Montan leirintäalueelle sisääntulossa olevan Tervareitistön infotaulun yhteyteen - kohde-esittelyn laatiminen internetiin - portaiden rakentaminen polulta jokirantaan vanhan uittorännin ja uuden kalastuslaiturin kohdalla - kävelytasanteen ja siihen kytkeytyvän ponttoonilaiturin rakentaminen Montasta Konglomeraatille vievälle osuudelle - puisen näköalatasanteen rakentaminen Pyhäkosken voimalaitoksen lähelle; esikuvana 1950-60-luvuilla paikalla ollut tasanne, josta voi ihailla vesimassoja ohijuoksutusten tai juoksutusnäytösten aikana. Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan ympäristöä vähiten kuormittavilla työmenetelmillä ja siihen sopivilla rakennustavoilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17496

Aloituspäivämäärä

03.01.2016

Loppumispäivämäärä

18.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt