Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 17496

Lemmenpolun kunnostaminen II vaihe

Muhoksen kunta

03.01.2016 - 18.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Muhoksen Lemmenpolku on Montan leirintäalueen ja Pyhäkosken voimalaitoksen välillä kulkeva n. 2 km mittainen luontopolku, jota pitkin kulkee myös Oulujokilaakson Tervareitistö, n. 100 km pitkä hiihto- ja patikkapolku Oulusta Rokualle. Lemmenpolku, ja sille sijoittuva Muhos-muodostuma, on keskeinen Rokua Geopark -kohde. Hankkeella saatetaan loppuun v. 2013 aloitettu polun kunnostaminen ja kehittäminen. Tavoitteena on mm. esteettömyyden lisääminen. Kunnostustoimenpiteet: - polun sorastaminen vaikeakulkuisilla ja kapeilla osuuksilla - pitkospuiden lisääminen kosteilla osuuksilla - kaiteiden lisääminen - portaiden lisääminen - näkymien avaaminen joelle - opastustaulun lisääminen Montan leirintäalueelle sisääntulossa olevan Tervareitistön infotaulun yhteyteen - kohde-esittelyn laatiminen internetiin - portaiden rakentaminen polulta jokirantaan vanhan uittorännin ja uuden kalastuslaiturin kohdalla - kävelytasanteen ja siihen kytkeytyvän ponttoonilaiturin rakentaminen Montasta Konglomeraatille vievälle osuudelle - puisen näköalatasanteen rakentaminen Pyhäkosken voimalaitoksen lähelle; esikuvana 1950-60-luvuilla paikalla ollut tasanne, josta voi ihailla vesimassoja ohijuoksutusten tai juoksutusnäytösten aikana. Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan ympäristöä vähiten kuormittavilla työmenetelmillä ja siihen sopivilla rakennustavoilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17496

Aloituspäivämäärä

03.01.2016

Loppumispäivämäärä

18.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt