Hanke
Kehittämishanke - 255890

Lentopallojaoston kv-yhteistyöhanke

Kauhajoen Karhu r.y.

- 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hanke mahdollistaa nuorten lentopalloilijoiden harrastustoiminnan jatkumon luomalla erilaisia kannustimia vuosien varrelle. Hankkeen avulla nuoret voivat harrastaa lentopalloa monipuolisessa harjoitteluympäristössä riippumatta nuoren sosioekonomisesta taustasta. Hanke vahvistaa nuorten urheilullista ja sosiaalista kehitystä tulevien vuosien, murrosiän, aikana. Hankkeen avulla kehitetään Kauhajoen Karhu r.y.:n lentopallojaoston valmennustaitoja ja -tietoja paikallisesti, alueellisesti sekä kansainvälisesti. Hanke mahdollistaa hankkeen jälkeenkin yhteistyön jatkuvuuden, kun on luotu valmiita kontakteja niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansainvälisestikin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

255890

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt