Hanke
Kehittämishanke - 108329

Liedon kotiseutuportaali – ovi kyliin ja kulmakuntiin

Nautelankoski-säätiö sr

31.10.2019 - 16.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Liedon kotiseutuportaali - ovi kyliin ja kulmakuntiin -hankkeen tavoitteena on luoda Liedon museon verkkosivuston (www.liedonmuseo.fi) yhteyteen oma portaali, joka esittelee Liedon kyliä kulmakunnittain. Aiemmin Liedon museoon tallennettua aineistoa täydentämään kerätään kylistä uutta tietoa haastattelemalla, järjestämällä muistelutilaisuuksia, valokuvaamalla ja videoimalla. Kyliä ja niiden kulttuuriperintöä kohdellaan samanarvoisesti riippumatta niiden sijainnista, koosta, iästä tai kyläläisten omasta aktiivisuudesta. Kylien omaleimainen luonne nostetaan esiin ja jokaisesta kylästä etsitään ¿se juuri tälle kylälle ominainen juttu¿. Koska kylät ovat erilaisia, niitä myös esitellään kotiseutuportaalissa eri tavoin. Digitaalinen portaali tuo tarjontaan aivan uuden ulottuvuuden: Kylistä luodaan aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä kiinnostavia kirjallisia ja digitaalisia tarinoita, äänimaisemia, valokuvakoosteita ja videoita. Tavoitteena on paitsi tarinallinen kerronta myös vanhojen dokumentointien avaaminen ja hyödyntäminen sekä tiedon popularisointi. Lietolaisilla on hankkeen avulla toteutetun kotiseutuportaalin avulla mahdollisuus tutustua oman alueensa kulttuuriperintöön ja sitä kautta juurtua kotikuntaansa. Asuinpaikan näkyväksi tekeminen lisää sen merkityksellisyyden kokemista. Tällöin alueella on historia, merkitys. Kun kylän identiteetti vahvistuu näkyväksi tulemisen kautta, myös elinvoimaisuus lisääntyy. Hanke hyödyttää lietolaisia ja kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita Liedon kylistä ja niiden aineellisesta ja aineettomasta kulttuuriperinnöstä. Hankkeella on matkailullista merkitystä. Kotiseutuportaali tukee kyliin suuntautuvien matkailureittien suunnittelua sekä mahdollistaa virtuaalimatkailun. Hankkeen aikana kerätty uusi dokumentointiaineisto tallennetaan Liedon museon arkistoon, jossa se on tutkijoiden käytössä myös hankkeen päätyttyä. Hankkeen päätyttyä kotiseutuportaalin ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa Liedon museo.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

108329

Aloituspäivämäärä

31.10.2019

Loppumispäivämäärä

16.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt