Hanke
Kehittämishanke - 148220

Lieksan ja Kolin matkailualueen matkailutuotteiden kestävä menekinedistäminen

Lieksan Kehitys Oy LieKe

31.10.2020 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on Lieksan ja Kolin matkailualueen yritysryhmän matkailutuotteiden menekinedistäminen kehittämällä yhteismarkkinointia, matkapaketteja ja -ketjuja. Yritysryhmään osallistuvat yritykset kehittävät osaamistaan tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja DMC-toiminnassa. Hankkeessa vahvistetaan yritysten yhteistyöverkostoja ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, joka vastaa tavoitteiden toteutumisesta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

148220

Aloituspäivämäärä

31.10.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt