Projekt
Utvecklingsprojekt - 148220

Lieksan ja Kolin matkailualueen matkailutuotteiden kestävä menekinedistäminen

Lieksan Kehitys Oy LieKe

01.11.2020 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on Lieksan ja Kolin matkailualueen yritysryhmän matkailutuotteiden menekinedistäminen kehittämällä yhteismarkkinointia, matkapaketteja ja -ketjuja. Yritysryhmään osallistuvat yritykset kehittävät osaamistaan tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja DMC-toiminnassa. Hankkeessa vahvistetaan yritysten yhteistyöverkostoja ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, joka vastaa tavoitteiden toteutumisesta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

148220

Startdatum

01.11.2020

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner