Hanke
Kehittämishanke - 15632

Lihaa Etelä-Savosta

ProAgria Etelä-Savo ry

01.01.2016 - 24.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Lihaa Etelä-Savosta on koulutushanke, joka kohdistuu Etelä-Savon naudanlihatiloille. Kohderyhmän tilat ovat ammattimaisia, kehittäviä emolehmätiloja, vasikkakasvattamoita ja loppukasvattamoita tai lihantuotantoa harkitsevia, aloittavia ja laajentavia tiloja. Hanke koskettaa myös lihaketjun muita toimijoita sekä kuluttajia. Päätavoitteena on lihatilojen kokonaisvaltainen kehittäminen kohti kannattavaa, kilpailukykyistä ja kuluttajalähtöistä tuotantoa. Tähän päästään paremmalla johtamisella, tuotannon ja talouden hallinnalla sekä yhteistyöllä. Koulutusohjelman perustan muodostaa pienryhmätoiminta, jota täydentävät teema- ja pellonpiennarpäivät, työpajat sekä opintomatkat kotimaan ja ulkomaisiin kohteisiin. Yrittäjien ohjaaminen pienryhmiin tapahtuu ensisijaisesti alkukartoituksen kautta. Siihen liittyy tilan johtamistason arviointi johtamisindeksin avulla. Koulutuksen läpikäyneelle tilalle tehdään loppukartoitus ja johtamisindeksin uusi määritys. Näin voidaan todeta saavutettu kehitys ja jatkotoimenpiteiden suunta. Koulutuksen painopisteet ovat johtaminen ja tuotantotalous sekä kestävä kehitys, jotka läpileikkaavat kaikkia koulutusteemoja. Koulutus on pääosin ryhmälle samanaikaisesti järjestettävää lähiopetusta, internetin välityksellä tarjottavaa etäopetusta sekä tutustumiskäyntejä muihin yrityksiin. Koulutukseen kuuluu ohjattuja ja arvioituja etätehtäviä, jotka auttavat opiskelussa sekä tiedon soveltamisessa tilakohtaisesti. Koulutuksen laajuus vaihtelee lihatilojen tavoitteiden mukaan ja siihen voivat tilalta osallistua yrittäjät, palkatut työntekijät sekä tulevaisuuden jatkajat. Hankkeessa välitetään lihatiloille uusinta tietoa naudanlihasektorilta kotimaasta sekä ulkomailta. Samalla kehitetään ja sovelletaan olemassa olevia tilojen johtamisessa tarvittavia materiaaleja sekä suunnittelu- ja seurantavälineitä koulutusohjelman käyttöön tavoitteella, että ne jäävät hankkeen jälkeen hyödyttämään lihatiloja, asiantuntijatahoja sekä muita liha-alan toimijoita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15632

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

24.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt