Hanke
Kehittämishanke - 35206

Liiku leikkien- yhteisöllisyyttä rakentaen, perinteitä kunnioittaen

Leppävirran Urheilijat ry

28.02.2017 - 04.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella on tarkoitus saada aikaan terveyttä edistävää matalan kynnyksen liikuntaa palauttamalla liikunta juurilleen erilaisten perinneleikkien ja jo unohdettujen liikuntamuotojen kautta. Tarkoituksena tavoittaa kadotettu vapaaehtoistyön yhteisöllisyys ja kylien välinen yhteistyö. Saada perheille sosiaaliseen statuksesta riippumatonta kykyä toimia yhdessä ja keskenään. Saada liikumattomille ihmiset liikkeelle ja innostumaan liikunnan eri muodoista. Todentaa matalan kynnyksen liikunnan tuoma terveyttä edistävä vaikutus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

35206

Aloituspäivämäärä

28.02.2017

Loppumispäivämäärä

04.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt