Hanke
Investointihanke - 276450

Liikuntapuisto Laviaan

Lavian Yrittäjät ry

- 30.11.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kuntoportaat ja ulkokuntoiluvälineitä ei ole Laviassa. Näitä on kuitenkin kaivattu kylälle jo useamman vuoden ajan. Lavian Yrittäjät päättivät toteuttaa asukkaiden haaveen. Kuntoportaita voi käyttää kaikki ikäryhmät: lapset, aikuiset, ikäihmiset, myös muutkin kuin Laviassa asuvat. Ulkokuntoiluvälineiden käyttäjäkohderyhmä on sama kuin kuntoportaissa. Kuntoportaat sekä ulkokuntoiluvälineet ylläpitävät ja edesauttavat kuntalaisten fyysistä hyvinvointia. Kuntoportaiden ja ulkokuntoiluvälineiden käytön yhteydessä asukkaat verkostoituvat ja luodaan uusia ihmissuhteita. Kuntoportaat sijoittuvat tarkoituksenmukaiselle paikalle; Kuntotien ja Keskustantien väliselle kallioalueelle, urheilukentän välittömään läheisyyteen. Kallioisen maaston mukaan tehtyjä kuntoportaita noustessa avautuu huipulta näköala Porin suurimmalle järvelle, Karhijärvelle. Ylätasanteella oleville penkeille voi pysähtyä ihailemaan satakuntalaista maisemaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

276450

Loppumispäivämäärä

30.11.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt