Projekt
Investeringsprojekt - 276450

Liikuntapuisto Laviaan

Lavian Yrittäjät ry

- 30.11.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kuntoportaat ja ulkokuntoiluvälineitä ei ole Laviassa. Näitä on kuitenkin kaivattu kylälle jo useamman vuoden ajan. Lavian Yrittäjät päättivät toteuttaa asukkaiden haaveen. Kuntoportaita voi käyttää kaikki ikäryhmät: lapset, aikuiset, ikäihmiset, myös muutkin kuin Laviassa asuvat. Ulkokuntoiluvälineiden käyttäjäkohderyhmä on sama kuin kuntoportaissa. Kuntoportaat sekä ulkokuntoiluvälineet ylläpitävät ja edesauttavat kuntalaisten fyysistä hyvinvointia. Kuntoportaiden ja ulkokuntoiluvälineiden käytön yhteydessä asukkaat verkostoituvat ja luodaan uusia ihmissuhteita. Kuntoportaat sijoittuvat tarkoituksenmukaiselle paikalle; Kuntotien ja Keskustantien väliselle kallioalueelle, urheilukentän välittömään läheisyyteen. Kallioisen maaston mukaan tehtyjä kuntoportaita noustessa avautuu huipulta näköala Porin suurimmalle järvelle, Karhijärvelle. Ylätasanteella oleville penkeille voi pysähtyä ihailemaan satakuntalaista maisemaa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

276450

Slutdatum

30.11.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner